ПУБЛІЧНА ОФЕРТА та ПРАВИЛА

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Сайт Jobding.club

 • це неформальна спільнота об’єднана питанням роботи з персоналом та забезпеченням  трудовими ресурсами виробничо-економічного потенціалу роботодавців України.
 • не збирає і не висвітлює  резюме кандидатів на відкриті конкурсні вакансії “Роботодавців”. 
 • Один із принципів jobding.club – це пряме спілкування між тими хто пропонує роботу і тими хто має бажання її отримати.
 • Кандидати на вакансії відправляють свої персональні резюме директно на особу яка відповідає за підбір персоналу кожного окремого “Роботодавця”
 • це цільові, статичні, корпоративні web-сторінки “Роботодавців України” з постійною URL-адресою  в форматі Landing Page, відкриті з метою висвітлення реально існуючого  кадрового запиту  на фахівців різного  рівня підготовки та напрямків професійної діяльності.

Наша адреса: https://jobding.club

 • Адреса web-сторінки для роботодавців України, які бажають долучитись до нашої неформальної спільноти    https://jobding.club/employer/

Загальні положення

 • «Публічна оферта», «Правила», «Політика конфіденційності” (далі – Оферта) є Угодою приєднання (далі – Угода) та добровільного  використання Користувачами сервісу www.jobding.club (далі – Веб-сайт),  свідчать про приєднання кожного окремого Користувача до цієї Угоди повністю та підтверджують його згоду з наведеними нижче умовами.
 • Принцип роботи сервісу є оглядовий/просмотровий.
 • Користувачі сервісу  мають можливість  відвідувати сторінки веб-сайту jobding.club без внесення  реєстраційних даних і не розкриваючи особистої персональної інформації.
 • З метою встановлення контактів з іншими Користувачами веб-сайту, або отримання від них додаткової інформації, або з будь-якою іншою метою,   “Користувач” сервісу на свій особистий ризик надає персональні дані та будь-яку іншу персональну інформацію на адресу інших Користувачів сервісу.
 • Інформація яка висвітлюється на веб-сторінках сайту jobding.club для огляду Користувачами  надається виключно на підставах окремих “Договорів”, складених між  Власником сервісу Jobdding.club та  правовласниками первинної, вихідної інформації.
 • Сервіс забезпечує початок висвітлення, або публікацію інформації  в термін від 3-х до 72-х годин від дати та часу надання Користувачем первинної  інформації на адресу сервісу згідно з умовами Договору, якшо не передбачено інше.
 • Відповідальність за надання коректної та правдивої інформації відноситься до Користувача сервісу.
 • Уповноважений технічний персонал сервісу Веб-сайту www.jobding.club здійснює попередню перевірку вихідних даних наданих Користувачами, які за умовами окремих Договорів надють первинну інформацію за напрямками роботи сервісу. В разі встановлення невідповідності даних Роботодавця, сервіс відхиляє інформацію Користувача без будь-яких коментарів.

Користувачі сервісу

 • Предметом регулювання цієї Оферти є відносини між  Правовласником сайту www.jobding.club, сервісів, програм і / або інших продуктів, в тому числі інформаційного, комунікаційного, рекламного, освітнього, розважального та іншого характеру, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://jobding.club/, персональні дані якого занесені до реєстру за адресою ТОВ «Хостинг Україна», а / с 65, м Київ, 04112 або за веб-адресою https://www.ukraine.com.ua і Вами (приватною, або уповноваженою від юридичної особи фізичною особою користувачем мережі Інтернет), далі «Користувач», з приводу користування сервісом, або обробки інформації наданої  Користувачем, включаючи персональні дані.
 • ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ КОРИСТУВАЧІВ:
 • Роботодавці – це юридичні особи в особі уповноважених представників, ФОП (фізичні особи підприємці), фермери та самозаняті творчі люди;
 • Кандидати на вакансії – це приватні фізичні особи зацікавлені знайти, або отримати робоче місце.

Роботодавці

 • Це користувачі, які за умовами Договору з Jobding.club надають сервісу інформацію про умови, вимоги та наявність вакансій, формують запит потреби та спроможність працевлаштувати  робочих та робітників, фахівців, експертів та управлінців згідно з професійними напрямками діяльності Роботодавця.
 •  З метою прямої роботи з Користувачами сервісу категорії “Кандидати на вакансію” та зворотнього з ними звязку, Роботодавець уповноважує сервіс відкрити статичну, цільову, корпоративну веб-сторінку з постійною URL-адресою в форматі Landing Page. Сторінка Роботодавця може бути відкрита на українській або російській мовах, про що Роботодавець надає письмову згоду. (детальніше, тут).
 • Для корпоративної сторінки (форма комунікацій з Користувачами категорії “Кандидати на вакансію”),  Роботодавець надає сервісу діючий адрес електронної пошти, на яку Роботодавець директно приймає  звернення від кандидатів про їх зацікавленність та участь у конкурсі, в тому числі їх персональні професійні резюме, а в разі зміни електронної адреси,  Роботодавець вчасно інформує сервіс про таку зміну.
 • Забезпечують нерозголошення персональної інформації Користувачів категорії “Кандидати на вакансію”, які через форму зворотнього звязку надають  свої професійні резюме на адресу Роботодавця. 
 • Забезпечують коректну та правдиву інформацію відносно вакансій та вихідних даних Роботодавця.
 • Мають можливість розмістити на корпоративній сторінці сервісу від одної до 20-ти вакансій – щомісячно, за сукупністю – від одної до 240 вакансій на один рік. Текст з умовами вакансій може бути на українській або російській мовах. Як виключення, текст вакансії може бути на англійській, французській, іспанській мовах з обов’язковим забезпеченням наданих на адресу сервісу текстів з боку Роботодавця  якісними переводами на українську або російську мови.
 • Текст вакансії  Користувача сервісу категорії “Роботодавець” вважається оформленим якщо є:
 • 1. Текст анотації, або анонс на вакансію наданий на адресу сервісу в форматі Word – детальніше, тут
 • 2. Текст з умовами вакансії наданий на адресу сервісу в форматі Word – детальніше, тут
 • Накопичення не використаних можливостей з публікації вакансій не допускається. Сервіс унеможливлює кількісну компенсацію регламентованих умовами оферти  публікацій вакансій  в наступних календарних місяцях року, які були  втрачені Роботодавцем  за минулий період.
 • Інформація відносно вакансій подається в форматі Word  на адресу сервісу Jobding.club за три дні до початку нової декади календарного місяця. Перша декада – з 1 по 10 число; друга декада – з 11 по 20 число; третя декада – з 21 по 30 число. В робочому порядку допускаються термінові виключення відносно категорії вакансій – “Горяча лінія”.
 • На адресу сервісу Jobding.club, через відповідну форму на web-сторінці “Роботодавець UA” за постійною адресою https://jobding.club/employer/РОБОТОДАВЕЦЬ НАДАЄ:
 • 1. Повну та скорочену назви компанії – обов’язково
 • 2. Код ЄДРПОУ – обов’язково
 • 3. Юридичну та фактичну адреси компанії – обов’язково
 • 4. П.І.Б. відповідальної особи за роботу з персоналом – обов’язково
 • 5. Діючий  номер (або номери) контактного телефону – обов’язково
 • 6. Діючу адресу електронної пошти – обов’язково
 • 7. Офіційний логотип компанії в форматі PNG – за наявності
 • 8. Додаткові медійні та текстові матеріали,  в тому числі адреса корпоративного сайту компанії – за наявності, або за бажанням.
 • Користувач сервісу категорії “Роботодавець” дає згоду сервісу на обробку наданої публічної інформації, а Jobding.club використовує інформацію Користувача за цільовим призначенням сервісу.
 • Роботодавці мають можливість оформити підписку на web-сторінках “Горячої лінії” з метою отримання систематичних новин сервісу. Для виконання сервісом зобов’язань відносно своєчасного інформаційного забезпечення Користувачів, Роботодавець в добровільному порядку і через відповідну форму для підписки надає в розпорядження  сервісу адресу персональної електронної пошти, та дає згоду на обробку наданих даних за цільовим призначенням. Періодична розсилка здійснюється сервісом один раз на 5-7 діб, або 4-5 разів на один календарний місяць.

Кандидати на вакансію

 • Це Користувачі сервісу Jobding.club, приватні фізичні особи, які значною мірою перебувають в стані пошуку нового робочого місця з будь-яких обставин та за професійним призначенням, і використовують інофрмацію про вакансії надану Користувачами сервісу категорії “Роботодавець” за допомогою web-сайту та корпоративних web-сторінок Роботодавців.
 • На сервісі не виконується реєстрація Користувачів  категорії “Кандидати на вакансію”. Інофрмацію з персональними  даними, в тому числі професійні резюме Кандидатів сервіс Jobding.club не збирає, не зберігає, і не обробляє.
 • При відгуках на пропозиції роботи від Роботодавців, Кандидати на вакансію самостійно і за межами сервісу складають необхідну інформацію з текстом особистого професійного резюме в форматі Word, (детальніше, тут), і окремим файлом через відповідну форму для зворотнього звязку корпоративних web-сторінок Роботодавців використовують сервіс в якості поштового ресурсу для відправлення персональної інформації на адресу Роботодавця, обраного Кандидатом за бажанням та на власний розсуд.
 • Відповідальність за коректну та правдиву інформацію, яка надається Кандидатом на адресу Роботодавця відноситься до Користувачів сервісу категорії “Кандидат на вакансію”.
 • Сервіс не регламентує обмеження на кількість відгуків за добу від Кандидата на пропозиції Роботодавців. Виключення є  тільки в разі, якщо кількість відправлень Кандидата  віднесена сервісом до категорії спам.
 • За цією Офертою, Користувач сервісу категорії “Кандидат на вакансію” розуміє, що особисту персональну інформацію він надає на адресу і в розпорядження конкретно обраного Роботодавця, а не в розпорядження, і/або для обробки персональної інформації сервісом Jobding.club. 
 • Кандидати на вакансію мають можливість оформити підписку на web-сторінках “Горячої лінії” з метою отримання систематичних новин відносно вакансій від Роботодавців. Для виконання сервісом зобов’язань відносно своєчасного інформаційного забезпечення Користувачів, Кандидат на вакансію в добровільному порядку і через відповідну форму для підписки надає в розпорядження  сервісу адресу персональної електронної пошти, та дає згоду на обробку наданих даних за цільовим призначенням. Періодична розсилка здійснюється сервісом один раз на 5-7 діб, або 4-5 разів на один календарний місяць.

Кукі (Coocie)

 • Користувач розуміє і погоджується з тим, що при вході на веб-сайт, або коли Користувач здійснює перехід з однієї сторінки веб-сайту на його іншу сторінку, веб-сайт відправляє один або кілька файлів кукі (cookie) на комп’ютер або інший пристрій Користувача з метою забезпечення якісних комунікацій між комп’ютером Користувача, або його іншим пристрієм і веб-сайтом, з метою збереження налаштувань браузера Користувача. Таким чином сервіс встановлює тимчасові кукі (cookie) для визначення підтримки кукі (cookie) браузером Користувача. Такі кукі (cookie) не містять персональної (особистої) інформації і видаляються при закритті браузера Користувача.
 • Якщо Користувач виконує відправлення через форму зворотнього звязку  на веб-сайті, Користувач може включити збереження свого імені, адреси e-mail і веб-сайту в кукі (cookie). Це робиться для зручності Користувача, щоб по кілька разів не заповнювати дані при повторному використанні форми для відправлень. Такі кукі (cookie) можуть зберігатися сервісом протягом одного року.
 • Якщо кукі (cookies) будуть відключені, Користувач може не отримати доступ до важливих функцій веб-сайту, а використання його функціоналу може бути обмеженим. У розділі «Довідка» панелі інструментів більшості браузерів Користувач має можливість ознайомитися з інформацією про кукі (cookie) і отримати рекомендації з тим, які налаштування слід виконати в браузері Користувача.

Медіафайли та файли

 • Сервіс Jobdsng.club забороняє завантаження фото та зображення з метаданими EXIF, оскільки мультимедійні файли в даному форматі можуть містити дані місця розташування Користувача по GPS. а інші Користувачі мають змогу отримати інформацію про місцезнаходження Користувача, скачавши з веб-сайту фото і/або зображення в зазначеному форматі.
 • Сервісом встановлені допустимі формати медіафайлів та файлів для використання на web-сайті: txt, psd, pdf, docx, jpg, jpeg, png.

Використання даних сервісу

 • Власник веб-сайту не має права експортувати дані Користувачів сервісу, в тому числі корпоративні сторінки Роботодавців на інші носії інформації. У випадках необхідності, Власник сервісу зобов’язаний запросити у Користувача дозвіл на експорт даних на інші носії інформації і отримати відповідну згоду.
 • Власник веб-сайту має право експортувати на зовнішні носії інформації вибіркові та публічно відкриті сервісом корпоративні дані Користувачів при проведенні рекламних компаній веб-сайту, або інших цільових ініціатив Власника спрямованих на розвиток і популяризацію веб-сайту, і тільки в тих випадках, коли така корпоративна інформація (дані) не є зобов’язаннями Jobding.club  про не розповсюдження, і призначена Користувачем для використання тільки на сервісі Jobding.club.
 • Користувач погоджується з тим, що веб-сайт може використовувати знеособлені дані для проведення статистичних та інших досліджень за різними параметрами, наприклад: за віковими групами, за рівнями запитів, за рівнями пропозицій, з регіональним розташуванням, за професійними та іншими ознаками.
 • Діючий Власник сервісу має право без будь-яких погоджень з Користувачами передати всю Базу даних третій особі в разі зміни Власника веб-сайту.

Зберігання інформації

 • Термін зберігання інформації Користувачів регулюються окремими Договорами складеними між Правовласником сервісу та Користувачами категорії “Роботодавець”.
 • Датою початку збереження інформації Користувача є дата і час створення та відкриття цільової, статичної, корпоративної web-сторінки Роботодавця на веб-сайті.
 • Датою завершення зберігання даних Користувачів, є дата і час видалення з веб-сайту в архів, або остаточне видалення з сервісу  створеної та відкритої цільової, статичної, корпоративної web-сторінки Роботодавця.
 • Рішення про створення та про видалення інформації Користувачів категорії “Роботодавець” з сервісу Jobding.club приймаються на підставі умов викладених в  окремих Договорах складеними між  Правовласником сервісу та Користувачами, і які вважаються виконаними та закритими, або на підставах письмового звернення на адресу сервісу від Користувача, або на підставах припинення діяльності “Роботодавця” за визначенням суду.
 • В період між датою початку збереження і датою видалення  інформації Користувачів, сервіс Jobding.club зберігає і обробляє інформаційні дані які Користувач надає на адресу сервісу згідно умов цієї Оферти та укладених Договорів.
 • Управління даними, web-дизайн з використанням інформаційних даних Користувачів здійснює сервіс.
 • Інформація Користувачів сервісу захищена і в безпеці від несанкціонованого доступу до неї. Веб-сайт має сертифікат SSL. Для захисту передачі даних Користувачів використовується стандартне SSL-шифрування.
 • Інформація з  даними Користувачів та інформація сервісу розташовується на технічних потужностях ТОВ «Хостинг Україна», а / с 65, м Київ, 04112 або за веб-адресою https://www.ukraine.com.ua .  Обробка даних та захист інформації від несанкціонованого втручання третіх осіб,  здійснюється на сертифікованому обладнанні Провайдера, розташованого в охоронних приміщеннях з обмеженим доступом.
 • На стадії створення  сервісу Jobding.club, розробник та власник web-сайту використовував ліцензійні продукти програмного забезпечення таких розробників як: Elementor, WordPress, Google.

Винятки

 • Підписанти цієї Оферти  (Користувачі сервісу) не несуть відповідальності за розкриття будь-якої інформації, відносно якої можуть довести, що така інформація була:
 • 1 – надбанням громадськості (публічності) в момент її отримання або згодом стала надбанням громадськості (публічності), і не через причину будь-якої дії або бездіяльності Користувача, який отримав та використав відповідну інформацію сервісу.
 • 2 – відома Користувачеві без обмежень на розкриття до дати отримання такої інформації.
 • 3 – отримана Користувачем від третіх осіб, дії яких не привели до порушення будь-яких зобов’язань по відношенню до іншого Користувачева або іншим особам щодо дотримання конфіденційності, і які не вимагали прийняття на себе будь-яких зобов’язань щодо дотримання конфіденційності даних.
 • 4 – була в письмовому вигляді дозволена Користувачеві або сервісу для розкриття.
 • Користувач, або сервіс, які посилаються на розділ  «Винятки», повинні довести наявність вищевказаних передумов.

Про внесення змін

 • Власник сервісу Jobding.club  має право вносити зміни в справжню «Публічну оферту» або «Правила», або до «Політики конфіденційності» в будь-який час.
 • При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення.
 • Нова редакція «Публічної оферти» вступає в силу з моменту її розміщення (публікації), якщо інше не передбачається новою редакцією «Публічної оферти», або «Правилами», або «Політикою конфіденційності».
 • Чинна редакція завжди знаходиться на web-сторінці сервісу за електронною адресою: https://jobding.club/privacy-policy/

Висновок

 • Використовуючи веб-сайт www.jobding.club Ви погоджуєтеся з вищевикладеними умовами «Публічної оферти», «Правилами», та «Політикою конфіденційності» які по своїй суті  є «Угодою  приєднання» для Користувачів.
 • У разі, якщо Ви не згодні з вищевикладеними умовами, будь ласка, не користуйтеся сервісами веб-сайту https://jobding.club/

15.01.2020